Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) taryba

TTE taryba siekia įgyvendinti ES tikslus transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse: sukurti modernias, konkurencingas ir veiksmingas rinkas bei infrastruktūrą ir sukurti transeuropinius transporto, komunikacijų ir energetikos tinklus.

Tarybos sudėtis ir posėdžių skaičius priklauso nuo to, kokie klausimai įtraukiami į darbotvarkę:

  • transporto ministrai paprastai posėdžiauja keturis kartus per metus;
  • energetikos ministrai posėdžiauja tris arba keturis kartus per metus;
  • telekomunikacijų ministrai posėdžiauja du kartus per metus.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Energetikos srityje Taryba kartu su Europos Parlamentu yra atsakinga už teisės aktų dėl energijos rinkų veikimo priėmimą siekiant užtikrinti saugų energijos tiekimą, skatinti energijos vartojimo efektyvumą, propaguoti naujų ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energetikos tinklų sujungimą.

Daugiau informacijos apie TTE tarybą, tarybų tvarkaraštį ir darbotvarkes rasite šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27