Europos Sąjunga

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva yra Europos Sąjungos narė, o 2013 m. liepos – gruodžio mėnesiais pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai.

Energetikos ministerijoje efektyvų atstovavimą Lietuvos energetikos politikos interesams Europos Sąjungos institucijose bei Lietuvos pozicijų rengimo koordinavimą energetikos klausimais Europos Sąjungos teisės aktų projektų atžvilgiu užtikrina Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė (Kontaktai) bei deleguotieji energetikos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.


Daugiau informacijos apie ES:

ES Parlamente su energetika susijusius klausimus svarsto Pramonės, tyrimų ir energetikos komitetas (Committee on Industry, Research and Energy (ITRE))

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27