Apie programą

2007–2013 m. laikotarpiu programa „Pažangi Energetika Europai“ (angl. Intelligent Energy-Europe) Europos Komisijos vardu buvo administruojama Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos (EACI), siekiant įveikti atotrūkį tarp ES politikos nuostatų ir galutinių vartotojų. 

Skatindama energinio efektyvumo didinimą ir platesnį naujų bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, programa „Pažangi Energetika Europai“ siekė palaikyti veiksmus, kurie padeda siekti Europos Sąjungos tikslų, įskaitant priemones, kurios padeda: 

  • Skatinti energijos efektyvumo didinimą ir racionalų energijos išteklių naudojimą.
  • Skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir remti energijos šaltinių diversifikaciją.
  • Skatinti energijos efektyvumą ir naujų bei atsinaujinančių energijos šaltinių tokių kaip biokuras naudojimą transporte.

2007–2013 m. IEE programa buvo ES Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalis. Jos bendras biudžetas 730 mln. eurų buvo naudojamas Europos projektų, organizuojant kasmetinius kvietimus teikti projektų pasiūlymus, rėmimui. Parama padengė iki 75proc. tinkamų finansuoti projekto kaštų. 

Programos finansavimo sąlygos: 2007-2013 m. laikotarpiu „Pažangi Energetika Europai“ įtraukta į „Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą“ (CIP). Jai iš viso bus skirta 730 mln. eurų. Programa finansavo projektus net iki 75 proc. projekto kainos. Projekto trukmė neturėjo viršyti 36 mėn. Programa rėmė dalijimosi patirtimi, geriausios praktikos skatinimo, subalansuotų energijos sistemų ir įrengimų skatinimo, švietimo bei mokymų, naujų ES standartų vystymo ir informacijos sklaidos projektus. Investavimas į technologijas, įrangą ar išradimus šia programa nenbuvo finansuojamas. 

Galimi pareiškėjai: privatūs ar juridiniai asmenys iš dalyvaujančių valstybių (27 ES valstybės narės, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Kroatija, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija). Projektus turėjo pateikti partnerių komanda iš mažiausiai trijų nepriklausomų įmonių, įkurtų trijose skirtingose dalyvaujančiose šalyse. 

Daugiau informacijos: 

Apie programą „Pažangi Energetika Europai“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19