2014–2020 m. Europos Sąjungos parama

 

Svarbiausios naujienos:

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimas įsigaliojo

04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose"  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas įsigaliojo

04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas įsigaliojo

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“  aprašo pakeitimas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimas

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Atnaujinta Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo ERPF lėšomis, priežiūros komiteto  sudėtis

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas 

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektas

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Parengtas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas priemonės „Gatvių apšvietimo moderinzavimas“ projektams, kurie prisideda Ateities ekonomikos DNR plano

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

 

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

     

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-14