2014–2020 m. Europos Sąjungos parama

 

Svarbiausios naujienos:

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas papildomas finansavimas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektui, kuris prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano

Skirtas finansavimas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui

Skirtas finansavimas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektams, kurie prisideda Ateities ekonomikos DNR plano

Parengtas 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2

Patvirtintas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Patvirtintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115  priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Kvietimas teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Parengtas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros  projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektui

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“  aprašo pakeitimas

Parengtas atnaujintas Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2020–2021 metams

Paskirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Į Valstybės projektų sąrašą įtraukti trys elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektai

Patvirtintas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“

Patvirtintas 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas” – galioja iki 2020 09 01    

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

     

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17