2014–2020 m. Europos Sąjungos parama

 

Svarbiausios naujienos:

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas papildomas finansavimas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Skirtas papildomas finansavimas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas AB „Amber Grid“ projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimas įsigaliojo

 

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

     

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09