Svarbiausios naujienos

 

Priemonės numeris

Priemonės pavadinimas

Kvietimo fiziniams asmenims   pradžios data

Kvietimo fiziniams asmenims  pabaigos data

Data iki kada galima teikti Išlaidų kompensavimo prašymus pagal kvietimą

Pastabos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

 

04.3.2-LVPA-V-111

Katilų keitimas namų ūkiuose

2021-03-31

2021-04-30

2022-01-31

 

2022-01-10

2022-02-11

2022-11-11

Kvietimo suma 7 mln. EUR su galimybe padidinti iš planuojamų sutaupymų.

04.1.1-LVPA-V-114

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

(saulės elektrinių įsirengimas)

2021-03-31

2021-04-30

2022-01-31

 

2022-01-10

2022-02-11

2022-11-11

Kvietimo suma 4,1 mln. EUR su galimybe padidinti iš planuojamų sutaupymų.

04.1.1-LVPA-V-115

AEI namų ūkiams

(saulės elektrinių įsigijimas iš elektrinių parkų)

2020-09-21

2020-10-21

2021-12-21

 

2021-03-31

2021-04-30

2022-05-02

2021-07-01

2021-08-02

2022-08-02

2022-01-10

2022-02-11

2023-02-11

Kvietimo suma 1,2 mln. EUR su galimybe padidinti iš planuojamų sutaupymų.

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa Lietuvai

 

 

Didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose, neprijungtuose prie CŠT

(katilų keitimas)

Planuojama 2022 m. pab. -  2023 m. I ketv.

 

 

2021-2027 m. ES fondų investicijų programa Lietuvai dar kol kas nėra patvirtinta (preliminariai planuojama, jog tai bus  kitų metų I ketv.), Europos Komisijai patvirtinus 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą ir Lietuvai pasirengus visus reikalingus ES investicijoms administruoti teisės aktus bus skelbiami kvietimai.

 

Skatinti šilumos energijos gamybą iš AEI namų ūkiuose

(katilų ir šilumos siurblių įsirengimas)

Planuojama 2022 m. pab. -  2023 m. I ketv.

 

 

 

Skatinti elektros energijos gamybą iš AEI ir energijos kaupimo sprendimų diegimą namų ūkiuose

(saulės ir vėjo elektrinių įsirengimas, įsigijimas iš elektrinių parkų ir kaupimo sprendiniai)

Planuojama 2022 m. pab. -  2023 m. I ketv.

 

 

 

 

2021 m. spalio 5 d. Nr. 1-241 Patvirtintas 4.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ aprašo pakeitimas. 

2021 m. spalio 5 d. Nr. 1-242 Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

2021 m. spalio 18 d. Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui. Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemojePrašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2021 m. spalio 21 d. 

 

04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose"  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas įsigaliojo

04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas įsigaliojo

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“  aprašo pakeitimas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimas

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Atnaujinta Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo ERPF lėšomis, priežiūros komiteto  sudėtis

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas 

Pateiktas derinimui 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 pakeitimo projektas

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Parengtas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas priemonės „Gatvių apšvietimo moderinzavimas“ projektams, kurie prisideda Ateities ekonomikos DNR plano

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Skirtas finansavimas AB „Amber Grid“ slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Papildytas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Kviečiame teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Patvirtintas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ rezervinių projektų sąrašas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui

Kvietimas teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui

Patikslintas 04.3.1- VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Atnaujintas kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2020–2022 metams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas papildomas finansavimas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektui, kuris prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano

Skirtas finansavimas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui

Skirtas finansavimas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektams, kurie prisideda Ateities ekonomikos DNR plano

Parengtas 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2

Patvirtintas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Patvirtintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115  priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Kvietimas teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Parengtas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros  projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektui

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“  aprašo pakeitimas

Parengtas atnaujintas Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2020–2021 metams

Paskirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Į Valstybės projektų sąrašą įtraukti trys elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektai

Patvirtintas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“

Patvirtintas 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas” – galioja iki 2020 09 01  

Kviečiame teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame pateikti pastabas  04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Pratęstas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ – galioja iki 2020 05 18

Priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektas išsiųstas derinimui LR finansų ministerijai

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Kviečiame teikti pastabas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonės „ Gatvių apšvietimo modernizavimas “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  projektui

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patikslintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus keitimui

Patikslintas 04.3.1- VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“  projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimui  ir plėtrai

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimui  ir plėtrai

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymui

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektui

Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ – galioja iki 2020 04 20

Parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Paskirtas finansavimas „AIE namų ūkiams“ projektui

Paskirtas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui

Patikslintas 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimasnamų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patikslintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimas pateikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „AIE namų ūkiams"

Patvirtintas ES paramos priemonės „AIE namų ūkiams“ finansavimo sąlygų aprašas

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Atnaujintas kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2019-2021 metams

Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Paskirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimui

Skirtas finansavimas nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus modernizavimui

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ – galioja iki 2020 02 02 

Kvietimas pateikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „AIE namų ūkiams" 

Patvirtintas ES paramos priemonės „AIE namų ūkiams“ finansavimo sąlygų aprašas

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtino

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Atnaujintas kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2019-2021 metams

Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Kvietimas teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų atrankos kriterijams – galioja iki 2019 08 08

Kvietimas teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ įgyvendinimo planui – galioja iki 2019 08 08

Paskirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 07 26

Skirtas finansavimas Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimui

Skirtas finansavimas nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus modernizavimui

Paskelbti kvietimai fiziniams asmenims katilų keitimui ir saulės elektrinių įrengimui

Skirtas finansavimas katilų keitimui namų ūkiuose

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 07 31

Skirtas finansavimas atnaujinti Panevėžio pataisos namų pastatus

Projektas „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklose“ įtrauktas į valstybės projektų sąrašą

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ – galioja iki 2019 05 27

Skirtas finansavimas atnaujinti Respublikinio priklausomybės ligų centro pastatą

Kvietimai teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 04 01

Ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2019 03 22

Ministerija kviečia teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“ – galioja iki 2019 02 25

Ministerija kviečia teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ – iki 2019 02 28

Patvirtintas ES paramos priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas ES paramos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ finansavimo sąlygų aprašas

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui – galioja iki 2019 01 10

Ministerija kviečia teikti pastabas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarkai – galioja iki 2019 01 09 

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašui

Patvirtintas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Derinamas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

Derinami priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų pakeitimai

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ finansavimo sąlygų aprašui – galioja iki 2018 10 26

Energetikos ministerija atnaujino ES struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygų aprašus

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ finansavimo sąlygų aprašui – galioja iki 2018 10 09

Papildytas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Energetikos ministerija derina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atrankos kriterijų projektą – galioja iki 2018 08 31

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ – galioja iki 2020 12 31

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ – galioja iki 2018 09 19

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2018 08 27

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ – galioja iki 2018 08 01

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2018 07 26

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašui

Papildytas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygoms

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygoms

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ – galioja iki 2018 07 10

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygoms

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Valstybės projektų sąrašas Nr. 2 papildytas Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo projektu

Derinamas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektas

Energetikos ministerija patvirtino naują priemonę centrinės valdžios pastatų atnaujinimui

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašui

Derinamas priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijų projektas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra”

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Patikslintas projektas „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašui

Kvietimas teikti pastabas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui Nr. 2

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 660 tūkstančių eurų iš Europos regioninio plėtros fondo

Paskirtas finansavimas projektui „Naujos 2 MW elektros galios biokuro kogeneracinės elektrinės statybai Visagine“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kvietimas teikti projektus priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ paramai gauti

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“

Patvirtintas nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

Europos Komisija patvirtino valstybės pagalbą Vilniaus kogeneracinei jėgainei

Atnaujintas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašas

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kvietimas teikti pastabas projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės finansavimo aprašo projektui

Patvirtinti trijų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimo priemonių įgyvendinimo planai

Investicijos į valstybės pastatų bei viešojo apšvietimo atnaujinimą leis kasmet sutaupyti 6–8 mln. eurų

Energijos efektyvumo fondas skatins atnaujinti viešuosius pastatus ir gatvių apšvietimą

ES investicijos prisidės prie Lietuvos šilumos tiekimo tinklų modernizavimo ir plėtros

Atvertos durys visiems miestams atnaujinti gatvių apšvietimą

Energetikos ministerija jau pradėjo skirstyti ES fondų investicijas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20