Valstybinės įmonės

„EPSO-G“, UAB

EPSO-G grupė yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Įmonių grupei priklausančios su elektros ūkiu susijusios įmonės:

  • „Litgrid“, AB
  • „Tetas“, UAB
  • „Nord Pool Spot“
  • „Baltpool“, UAB

„Lietuvos energija“, UAB

Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro šios įmonės: elektros ir šilumos gamybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, „Energijos skirstymo operatorius“, energetikos paslaugų ir rangos įmonė EnePRO, dujų tiekimo bendrovė UAB „Lietuvos dujų tiekimas", UAB LITGAS,  UAB „NT Valdos“, UAB „Energijos tiekimas“, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“, UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Energijos sprendimų centras“, SIA „Geton Energy“, OU „Geton Energy“, "GetOn Energy" sp.z.o.o., UAB „EURAKRAS", Tuulueenergia OU.


„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Didžioji dalis Lietuvoje suvartojamos elektros energijos yra importuojama, kita dalis – pagaminama Lietuvos elektrinėse.

„Lietuvos energijos gamyba“ yra didžiausias elektros gamintojas Lietuvoje, vienijantis galingiausius valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus:

• Lietuvos elektrinę;
• Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę;
• Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.

„Lietuvos energijos gamyba“ taip pat vykdo šilumos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklas. Bendrovė nuo 2012 m. spalio 23 d. eksploatuoja ypač pažangią elektros energijos gamybos technologiją – 455 megavatų galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloką, kuris yra 30 proc. efektyvesnis nei senesni elektrinės blokai.


„Litgrid“ AB

Ši Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonė, yra atsakinga už sistemoje suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos perdavimą, taip pat šalies elektros energetikos sistemos patikimo darbo užtikrinimą bei už visavertę Lietuvos integraciją į Europos elektros tinklą ir sistemą bei bendrą elektros rinką.


„Energijos skirstymo operatorius“ AB (www.eso.lt)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.
 

Pagrindinės ESO funkcijos:

a) elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas;
b) garantinis elektros ir dujų tiekimas;
c) elektros ir dujų įvedimas;
d) elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

 

ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.

ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai.

94,98 proc. ESO akcijų valdo „Lietuvos energija“, UAB. Kiti akcininkai – 5,02 proc.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-24