Informuojame, kad su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planu susipažinti galima:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-437)

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

- Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai.

Atkreipiame dėmesį, kad karantino metu, vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu NR.V-351 „ Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių“, Energetikos ministerijoje yra laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas.

Jei neturite galimybės su projektu susipažinti nuotoliniu būdu ir norite atvykti su dokumentais susipažinti į Energetikos ministeriją, prašome atvykimo laiką iš anksto suderinti su atsakingais darbuotojais.

Kontaktiniai asmenys:

Gediminas Karalius – Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas, tel. (8 5) 203 4472 (2);

Dainius Bražiūnas  - Energetinio saugumo grupės vadovas, tel. (8 5) 203 4471 (1);

Giedrė Šeškevičienė - Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 203 4471 (7).

Su Vystymo plano sprendiniais bus galima susipažinti Energetikos ministerijos I a. fojė surengtoje viešoje ekspozicijoje, kai karantinas bus atšauktas ir ribojimai dėl visuomenės pateikimo į uždaras patalpas bus panaikinti.

Informuojame, kad su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planu susipažinti galima:

-  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438);

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

-  Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai.”           

Atkreipiame dėmesį, kad karantino metu, vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu NR.V-351 „ Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių“, Energetikos ministerijoje yra laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas.

Jei neturite galimybės su projektu susipažinti nuotoliniu būdu ir norite atvykti su dokumentais susipažinti į Energetikos ministeriją, prašome atvykimo laiką iš anksto suderinti su atsakingais darbuotojais.

Kontaktiniai asmenys:

Gediminas Karalius – Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas, tel. (8 5) 203 4472 (2);

Dainius Bražiūnas  - Energetinio saugumo grupės vadovas, tel. (8 5) 203 4471 (1);

Giedrė Šeškevičienė - Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 203 4471 (7).

Su Vystymo plano sprendiniais bus galima susipažinti Energetikos ministerijos I a. fojė surengtoje viešoje ekspozicijoje, kai karantinas bus atšauktas ir ribojimai dėl visuomenės pateikimo į uždaras patalpas bus panaikinti.

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijos, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių teritorijos

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt.

 Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: rosita@corpi.lt

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu apribojus visuomenės patekimą į valstybės institucijų buveines, susipažinti su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita  galima žemiau nurodytose interneto svetainėse.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 29 d.:

   TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437;

  Planavimo organizatoriaus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lt;

  Planavimo iniciatoriaus  LITGRID, AB interneto svetainėje: Litgrid> Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Kruonio HAE-Bitėnai;  

Informacija apie susipažinimą papildomai paskelbta:

   Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt;

○    Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt;

○    Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

○    Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 30 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus  Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. birželio 30 d. 17 val., pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:

     https://tinyurl.com/KrHAE-B-koncepcija

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt >Vieši svarstymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir/ar karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, informacija apie viešo visuomenės susirinkimo dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vietą ir laiką bus paskelbta likus 5 d.d. iki viešo susirinkimo datos planavimo organizatoriaus, iniciatoriaus ir savivaldybių interneto svetainėse.

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el. p. info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. +370 707 02123, mob. tel.: +370 687 93476, el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.

 

Vystymo plano rengėjas: UAB  „Ardynas, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 32 32 09, faks. +370 37 337257,  el. p. ardynas@ardynas.lt, interneto svetainė www.ardynas.lt.

Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, . tel. +370 611 22898,

el. paštas o.vaiciene@ardynas.lt.

 

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB  „Ardynas ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda, tel. +370 46 398848, el. p. info@corpi.lt. Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: rosita@corpi.lt.

 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu apribojus visuomenės patekimą į valstybės institucijų buveines, susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais galima žemiau nurodytose interneto svetainėse.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 17 d.:

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 18 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės susirinkimas su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. birželio 18 d. 17 val., pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą: https://tinyurl.com/D-B-koncepcija

 

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir/ar karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, informacija apie viešo visuomenės susirinkimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita vietą ir laiką bus paskelbta likus 5 d. d. iki viešo susirinkimo datos planavimo organizatoriaus, iniciatoriaus ir savivaldybių interneto svetainėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19