Projekto planavimas

Informacija apie 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl elektros energetikos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų  nustatymo.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi ir 34 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį ir siekdami įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1 papunktį,  informuojame apie priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl elektros energetikos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (Gedimino pr. 37, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 2034696, el. p. [email protected]).

Kontaktiniai asmenys:

 • Gediminas Karalius, ministerijos patarėjas, tel. (8 5) 203 4472 (2), el. p. [email protected];
 • Janina Danaitienė, Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel.: (8 5) 203 4471 (6), el. p. [email protected];
 • Giedrė Šeškevičienė, Energetinio saugumo grupės vyriausioji specialistė, tel.: (8 5) 203 4471 (7), el. p. [email protected].

Elektros perdavimo sistemos operatorius, Litgrid AB (A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, tel. (8 707) 0217, el. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu)

Kontaktiniai asmenys:

 • Projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ – teritorijų planavimo etapo projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: 85 707 02123, el. p. [email protected]
 • Projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ – teritorijų planavimo etapo projekto vadovas Danielius Dunčia, tel.: (8 5)  707 02074, el. p. [email protected]
 • Projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE- Bitėnai statyba“ – teritorijų planavimo etapo projekto vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: (8 5) 707 02229, el. p. [email protected]
 • Projekto „Harmony Link jungties ir 330kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ – teritorijų planavimo etapo projekto vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: (8 5) 707 02229, el. p. [email protected]

Lietuvos Vyriausybės nutarimai:

 1. „ Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
 1.  „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
 1. Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Planavimo tikslai:

1. siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires;

2. užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą;

3. nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą

4.  numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 1. „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“

Planavimo tikslai:

1. siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires;

2. užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą;

3. nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų  trasas.

4. numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Litgrid AB bei jų interneto svetainėse.


 

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt,   TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Valstybei svarbus projektas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijose.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Iniciatoriaus atstovas: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, el. paštas: [email protected].

 

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

el. paštas: [email protected].

 

Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020-11-10 iki 2021-01-11:

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-438);

• Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

• Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai;

 

Vystymo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-11-26 iki 2021-01-11*:

• Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, I a. fojė, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;

• Pagėgių savivaldybės patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai;

• Šilutės rajono savivaldybės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė;

• Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai;

• Kretingos rajono savivaldybės patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.

 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso plitimo bei apribojus visuomenės patekimą į uždaras  patalpas, dėl Vystymo plano sprendinių viešos ekspozicijos vietos savivaldybėje prašome kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba  Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių.

 

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo susirinkimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

 

Vystymo plano sprendinių vieši svarstymai vyks 2021 m. sausio 12-13 d. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos naudojimosi instrukcija pateikta Vystymo plano rengėjo internetinėse svetainėje: www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Nuorodos tiesioginiam  prisijungimui pateikiamos žemiau.

 

Vystymo plano sprendinių nuotolinis viešas svarstymas vyks atskirai kiekvienai savivaldybei:

• Pagėgių savivaldybei 2021-01-12, 16.30 val., prisijungimo nuoroda:  https://tinyurl.com/DB-SP-Pagegiai;

• Šilutės rajono savivaldybei 2021-01-12, 18.00 val., prisijungimo nuoroda:  https://tinyurl.com/DB-SP-Silute;

• Kretingos rajono savivaldybei 2021-01-13, 16.30 val., prisijungimo nuoroda:  https://tinyurl.com/DB-SP-Kretinga;

• Klaipėdos rajono savivaldybei 2021-01-13, 18 val., prisijungimo nuoroda:  https://tinyurl.com/DB-SP-Klaipeda.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka – Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo teikiami planavimo iniciatoriui raštu elektroniniu paštu [email protected] arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

 

TPD sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai)
EPL Darbenai - Bitenai VP SK aiškinamasis raštas, pdf.
EPL Darbėna -Bitėnai VP sprendiniai Pagėgių sav., pdf.
EPL Darbėnai-Bitėnai_VP_ SK Pagėgių sav., pdf.
EPL Darbėnai - Bitėnai VP sprendiniai Šilutės r., pdf. 
EPL Darbėnai-Bitėnai VP SK Šilutės r. M_1_5000., pdf. 
EPL Darbėnai-Bitėnai VP sprendiniai Klaipėdos r., pdf. 
EPL Darbėnai-Bitėnai VP SK Klaipėdos r. M_1_5000_., pdf. 
EPL Darbėnai-Bitėnai VP sprendiniai Kretingos r., pdf. 
EPL Darbėnai-Bitėnai VP SK Kretingos r. M_1_5000., pdf.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu  www.tpdris.lt , TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Valstybei svarbaus projektas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijose, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: [email protected],

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Iniciatoriaus atstovė: projektų vadovė  Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: [email protected]

 

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: [email protected] , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė  Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: [email protected]

 

Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020-11-12 iki 2021-01-17:

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437);

• Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;

• Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai;

 

Vystymo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-12-01 iki 2021-01-17*:

•  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, I aukšto fojė, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;

•  Vilkaviškio r. savivaldybės patalpose, S. Nėries g.1, LT-70147 Vilkaviškis;

•  Šakių r. savivaldybės patalpose, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai;

•  Jurbarko r. savivaldybės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas;

•  Pagėgių savivaldybės patalpose, Vilniaus g.11, LT-99288 Pagėgiai.

 

Aiškinamasis raštas ir brėžiniai

Aiškinamasis raštas, pdf. 
VP sprendiniai Vilkaviškio r., pdf.
VP sprendiniai Vilkaviškio r. M 1 5000, pdf.
VP sprendiniai Šakių r., pdf.
VP sprendiniai Šakių r. M 1 5000, pdf.
VP sprendiniai Jurbarko r. pdf. 
VP sprendiniai Jurbarko r. M_1_5000, pdf. 
VP sprendiniai Pagėgių sav. pdf. 
VP sprendiniai Pagėgių sav. M_1_5000, pdf. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19