Sektoriaus veikla

 

Elektros energetikos sistemą sudaro:

  • elektrinės, kurios gamina elektrą;
  • aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir įrenginiai, kuriomis elektra perduodama dideliais atstumais (perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB);
  • žemos ir vidutinės įtampos elektros skirstymo tinklas, kuriuo elektra tiekiama galutiniam vartotojui (skirstomųjų tinkų operatoriai);
  • elektros energijos vartotojai.

Elektros energijos suvartojimas šalyje nuosekliai augo. Per 2016-uosius metus elektros energijos suvartojimas Lietuvoje išaugo 4,5 proc. iki 10,47 mlrd. kilovatvalandžių (kWh) ir tai yra didžiausias elektros suvartojimas nuo 1992-ųjų.
Daugiau nei pusę visos šalyje pagamintos elektros generavo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės. Lietuvoje du trečdaliai suvartotos elektros buvo importuota.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros energijos perdavimo veikla Lietuvoje vykdo vienas elektros perdavimo sistemos operatorius: LITGRID AB.

Elektros perdavimo sistemos operatorius yra nacionaliniu mastu elektros perdavimo aukštos įtampos tinklais įmonė, kuri palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus  ir  sudaro sąlygas konkurencijai laisvoje elektros rinkoje.


Elektros energijos skirstymo veiklą Lietuvoje vykdo 6 operatoriai:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“
2. UAB „Dirbtinis pluoštas“
3. UAB „E Tinklas“
4. AB „Akmenės cementas“
5. AB „Lifosa“
6. AB „Achema“


Elektros energijos tiekimo licencijas (leidimus) turinčios įmonės

Tiekimu užsiima tiekimo licenciją arba leidimą turinčios įmonės, perkančios elektrą didmeninėje rinkoje iš gamintojų ar elektros biržoje ir ją parduodančios vartotojams. Lietuvos elektros rinkoje tiekimo veiklas vykdo visuomeninis, garantiniai ir nepriklausomi elektros tiekėjai. Šiuo metu teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą turi 37 įmonės.

VERT rengia ir savo interneto svetainėje kiekvieną metų ketvirtį viešai skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10