Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimas

 

 • 2021 m. gruodžio 9 d. Energetikos ministerija suderino UAB „Windfarm Akmenė One“ 75 MW galios vėjo elektrinių parko, kuriam prijungti numatoma rekonstruoti 110 kV oro liniją N. Akmenė — Žagarė ir naujai pastatyti 30/110 kV Šapnagių VE TP 110 kV skirstyklą, plėtros projektą.
 • 2021 m. gruodžio 1 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,VEVP“  30/110 kV Galaičių VE transformatorių pastotės, 110 kV kabelių linijos tarp 30/110 kV Galaičių VE transformatorių pastotės ir 110 kV OL Telšiai – Tryškiai plėtros projektą.
 • 2018 m. gegužės 11 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,LT energija“  150 MW galios vėjo elektrinių parko, naujos XX/330 kV VE TP ir naujos 330 kV oro linijos XX/330 kV VE TP – Bitėnų TP statybos plėtros projektą.

 • 2018 m. sausio 23 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,L-Vėjas“  70 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Kuršėnai – Telšiai technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. gruodžio 6 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,WINDLIT“ 75 MW galios II-ojo vėjo elektrinių parko ir 330 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Šiauliai – Kaunas technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. lapkričio 23 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,WINDLIT“ 75 MW galios vėjo elektrinių parko ir 330 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Šiauliai – Kaunas technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. rugsėjo 15 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Vėjo pašvaistė“ 18 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Zarasai – Daugpilis technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. liepos 18 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Vėjo parkai“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Kuršėnai – N. Akmenė technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. gegužės 22 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Energijos žara“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Kelmė – Raseiniai rekonstrukcijos bei jos technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
 • 2017 m. gegužės 22 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,LT energija“ 50 MW galios vėjo elektrinių parko ir 330/110/10 kV įtampos Bitėnų transformatorinės pastotės rekonstrukcijos plėtros projektą.
 • 2016 m. rugsėjo 14 d. Energetikos ministerija suderino UAB „Šilalės vėjas“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko plėtros projektą.

* Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektai derinami, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23 ,,Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-10