Teisės aktai

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, įgaliojimai įgyvendinant įstatymą:


Poįstatyminiai teisės aktai:


Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimą, reglamentuojantys teisės aktai:

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, įgyvendindama atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimo funkcijas, atlieka įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, montuojančius nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius, įskaitant paleidimą ir derinimą, prašymų vertinimą.


Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys atsinaujinančių išteklių energetikos sektorių:

 


Ataskaitos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19