Statistika

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti AEI energiją, Lietuva AEI dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime iki 2020 m. yra įsipareigojusi padidinti iki 23 proc., o AEI dalį, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc. Šiuo metu atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) srityje užsibrėžtas tikslas pasiekti 23% AEI dalį šalies bendrajame energijos suvartojime jau yra pasiektas, tačiau transporto srityje vis dar atsiliekama.

Nuo 2015 m. AEI plėtra buvo sustojusi dėl išnaudotų kvotų, tačiau ateinančiais metais planuojama nauja plėtros banga leisianti dvigubai padidinti šalies elektros energijos gamybą iš AEI.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis 2017 metais AEI dalis bendrame šalies energijos balanse buvo 25,83%; elektros sektoriuje – 18,25%; šildymo ir aušinimo sektoriuje – 46,5%; transporto sektoriuje – 3,69%.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Šiuo metu (2018 m. gruodžio 8 d). Lietuvoje yra instaliuotos 3555 elektrinės, turinčios leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Šių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia siekia – 839 MW:

  • 200 vėjo jėgainių, kurių suminė instaliuota galia sudaro 533 MW;
  • 3050 (884 vnt. priklauso gaminantiems vartotojams) saulės šviesos energiją naudojančių elektrinių, kurių suminė galia – 88 MW (7 MW gaminančių vartotojų);
  • 102 hidro elektrinės, kurių suminė galia – 128 MW;
  • 40 biodujų, 1 komunalinių atliekų, 162 vnt. biomasės elektrinių, kurių suminė galia – 90 MW.

Šaltinis: Energetikos agentūra. 

2017 m. Lietuvoje AEI naudojančios elektrinės pagamino beveik 2,4 TWh elektros energijos iš kurių daugiau kaip pusę pagamino vėjo energiją naudojančios elektrinės. Galutinis elektros energijos suvartojimas 2017 m . Lietuvoje sieke 10,76 TWh, daugiau kaip 70 % elektros energijos buvo importuota iš kaimyninių valstybių.

Šaltinis: Perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19