Sektoriaus veikla

Svarbus energetinės politikos ramstis – darni atsinaujinančių energijos išteklių plėtra. 
 
Siekiant darnios energetikos ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros tikslų:
  • Didinama elektros energijos gamyba iš AEI ir bendrajame galutiniame energijos vartojime;
  • Didinami vietinės elektros energijos gamybos pajėgumai, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo;
  • Skatinama decentralizuota elektros energijos gamyba, suteikiant galimybę iš AEI pasigamintą energiją vartoti savo reikmėms;
  • Skatinama plėtoti ekonomiškai efektyviausias technologijas;
  • Užtikrinama mažiausia finansinė našta energijos vartotojams.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19