Sektoriaus strategija

Pastarąjį dešimtmetį atsinaujinančių išteklių energetikos srityje užsibrėžti strateginiai tikslai leido sparčiai plėtoti vietinės energijos gamybos pajėgumus ir vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką Lietuvoje. Nuo 2008 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, Lietuvoje tolygiai augo, o užsibrėžtą 23 proc. tikslą Lietuva pasiekė 2014 m., kai ši dalis viršijo penktadalį ir sudarė 23,58 proc.

2017 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu toliau augo ir sudarė 25,83 proc. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje itin didelis dėmesys skiriamas decentralizuotos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamybai, didinimas elektros energijos vartotojų, galinčių pasigaminti elektros energiją savo reikmėms skaičius.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti ambicingi siekiai atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, padidinti iki:

  • 30 proc. iki 2020 m.
  • 45 proc. iki 2030 m.
  • 80 proc. iki 2050 m. 

Šių tikslų bus siekiama skatinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą elektros, šilumos ir transporto sektoriuose.

Artimiausioje perspektyvoje (2030 m.) 45 proc. atsinaujinančių išteklių dalies tikslo elektros energetikos sektoriuje planuojama siekti:

  • Organizuojant skaidrius, atvirus ir nediskriminacinius aukcionus bendrai visoms atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms technologijoms;
  • Didinant elektros energiją gaminančių vartotojų (individualiuose namuose ir daugiabučiuose) dalį iki 30 proc., palyginti su visų elektros energijos vartotojų skaičiumi;
  • Šilumos sektoriuje ir toliau bus skatinamas biokuro deginimo įrenginių diegimas bei modernizavimas;
  • Vertinamos saulės šviesos ir šilumos energiją naudojančių technologijų ir šilumos saugyklų centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje panaudojimo galimybės;
  • Transporto sektoriuje bus siekiama paskatinti elektrinių transporto priemonių naudojimą, išlaikyti biodegalų iš I kartos žaliavų gamybą bei II kartos biodegalų gamybą ir vartojimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19