Pagrindinė informacija

Šios paramos teikimo mechanizmą reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, o paramos suteikimo procesą kontroliuoja ir vykdo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Tikslas – įgyvendinant Nacionalinėje energetinėje nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, iki 2025 m. elektros energijos iš AEI gamybos kiekį padidinti bent iki 5 teravatvalandžių (TWh) atitinkamai sumažinant šalies priklausomybę nuo elektros energijos importo.

Parama yra finansuojama Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų  biudžeto lėšomis, o paramos mokėjimus administruoja paskirtoji įmonė UAB „Balt Pool“.

Paramos gavėjai atrenkami aukciono būdu. Pirmasis aukcionas įvyks 2019 m. rugsėjo 2 d.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas numato, kad elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių skatinama Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui, laimėjusiam aukcioną, atitinkama tvarka sumokant priedą prie rinkos kainos.

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos.

Vadovaujantis Europos Komisijos gairėmis parama gamintojams suteikiama 12 metų laikotarpiui.

Gamintojai atrenkami technologiškai neutralaus aukciono būdu ir vadovaujantis ekonominio efektyvumo principu.

Aukcionus organizuoja VERT vadovaudamasi patvirtintomis metodikomis ir nuostatais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19