Kaip nustatomos kainos?

Aukcionus organizuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi patvirtintomis metodikomis ir nuostatais.

  • Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.
  • Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.
  • Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas, naudojant technologiškai efektyviausias technologijas (šiuo konkrečiu atveju buvo vertinamos saulės ir vėjo technologijos).
  • Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.

2019 m. rugsėjo 2 d. organizuojamam pirmajam technologiškai neutraliam aukcionui VERT nustatė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių didžiausiąją kainą – 48,93 Eur/MWh ir atskaitinę kainą – 45,07 Eur/MWh.

Pagal šias kainas 2019 rugsėjo 2 d. skelbiame aukcione gamintojo maksimalus galimas siūlyti kainos priedas sudarys 3,86 eurų už 1 MWh.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19