Informacija kitų šalių įmonėms

Aukcionuose teisę turi dalyvauti ir kitų šalių projektai ir tarptautinės kompanijos.

Esant tarpvalstybiniam susitarimui šalys narės turi teisę statyti elektrines savo teritorijoje ir dalyvauti Lietuvos Respublikoje organizuojamuose paramos paskirstymo aukcionuose su sąlyga, kad:

  • Suteikia tokia pačią teisę Lietuvos Respublikoje vystomiems projektams;
  • Turi tiesioginę elektros energijos jungtį su Lietuvos Respublika;
  • Pagamintas skatinamos elektros energijos kiekis priskaičiuojamas prie Lietuvos Respublikos siekiamų atsinaujinančių energijos išteklių tikslų.

Paramos dydis, skiriamas kitose valstybėse narėse vystomiems projektams apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

  • aukcione planuojamą paskirstyti elektros energijos kiekį;
  • iš valstybės narės importuojamą elektros energijos kiekį;
  • valstybės narės AEI dalį elektros energijos gamyboje;
  • bendrą galutinį elektros energijos suvartojimą Lietuvoje.

Dvišalius susitarimus su kitomis valstybėmis narėmis dėl paramos paskirstymo sudaro Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19