Dalyvavimo aukcionuose sąlygos

Paramos paskirstymo aukcionuose gali dalyvauti tik elektros energijos gamintojai naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius ir atitinkantys žemiau pateiktas sąlygas.

 1. Aukcione norintys dalyvauti asmenys negali turėti:
  • leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumų;
  • prijungimo sąlygų, kuriomis rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens elektrinės prijungimui;
  • techninio projekto, suderinto su elektros tinklų operatoriumi;
  • elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties.
 2. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) pateikę patvirtinimą, kad prisiima balansavimo atsakomybę, išskyrus asmenis, kurie statys ar įrengs elektrines, kurių įrengtoji galia mažesnė kaip 500 kW.
 3. Pasirašę Elektros energetikos įstatyme nurodytą ketinimų protokolą ir nurodytą asmens prievolių įvykdymo užtikrinimą.
 4. VERT pateikę patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines.
 5. VERT sumokėję aukciono dalyvio mokestį.
 6. Asmenims negali būti iškelta ar/ir restruktūrizavimo byla.
 7. Nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį.
 8. Yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu.
 9. Yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
 10. Per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.
 11. Juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai) ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.
 12. Nėra gauta parama, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19