Aukcionai

Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga (VIAP). Lietuva siekia, kad AEI dalis elektros energijos balanse 2030 m. sudarytų 45%, o 2025 m. iš AEI būtų pagaminama bent 5 teravatvalandės (TWh) elektros energijos. Siekiant subalansuotos ir tvarios atsinaujinančių energijos išteklių plėtros elektros energijos gamybai naudojant atsinaujinančius išteklius yra suteikiama valstybės pagalba atitinkanti ES patvirtintas gaires. Remiantis įperkamumo ir skaidrumo principais, įtvirtintais Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, AEI skatinimo schemos modelis yra pagrįstas rinkos principu ir užtikrinantis, kad galutiniai elektros energijos vartotojai nepatirtų papildomų išlaidų. Parama skiriama aukcionų būdų atsižvelgiant į ekonomiškai efektyviausias technologijas rinkoje kaip priedas prie elektros energijos rinkos kainos