Viešoji konsultacija dėl Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gairių techninės užduoties

Siekiant užtikrinti spartų Lietuvos ūkio perėjimą prie atsinaujinančios energetikos ir žaliąją transformaciją skirtinguose šalies ekonomikos sektoriuose, pradedama rengti nacionalinė naujosios atsinaujinančios energijos rūšies – vandenilio (H2) panaudojimo ir plėtros studija. Viešas konkursas dėl Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gairių parengimo bus skelbiamas artimiausiu metu.

 

Parengti Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gaires Energetikos ministerija savo lūkesčių laišku įpareigojo energijos perdavimo ir mainų grupę EPSO-G, numatant, kad dukterinės įmonės – dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdoma esama dujų perdavimo sistema taps pagrindiniu žaliojo vandenilio dujų transportavimo Lietuvoje tinklu. Praėjusių metų pabaigoje EPSO-G įmonių grupė parengė ir visuomenei atvėrė elektros energetikos sistemos raidos scenarijų iki 2050 metų studiją.

 

Lietuvos vandenilio plėtros gairių ir vystymo plano rengimas išskaidytas į tris etapus ir apims laikotarpį iki 2050 metų:

  • Aplinkos analizė, potencialo įvertinimas ir prioritetų išgryninimas, vertės grandinės SSGG analizė
  • Vandenilio sektoriaus raidos scenarijų modeliavimas
  • Parengtos Vandenilio sektoriaus gairės ir veiksmų planas

 

Siekiant, kad rezultatas atitiktų ir vandenilio rinkos dalyvių lūkesčius, kviečiame pateikti savo pasiūlymus (pridedame pasiūlymų pateikimo formą) planuojamo pirkimo apimčiai pridėto dokumento pagrindu.

 

Kadangi dokumentas yra nedidelės apimties, prašome savo pasiūlymus siųsti el. paštu laurynas.mereckas@epsog.lt , J.Butkiene@ambergrid.lt, zilvinas.danys@enmin.lt iki birželio 11 d.

 

Vandenilio sektoriaus plėtros Lietuvoje gairių ir jų įgyvendinimo veiksmų plano parengimo paslaugų techninė specifikacija.

 

Pasiūlymų pateikimo forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-07