Tyrimai ir analizės

Energetikos ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių bei įstaigų prie ministerijos pirktos galimybių studijos, analizės ir tyrimai

2019 m.

Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimo ataskaita

Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimo ataskaitos priedas

2018 m.

Elektros energijos tiekimo namų ūkiams liberalizavimo studija (studijos santrauka)

Nepriklausomas ekonominis ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką alternatyvų vertinimas

Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo Lietuvoje rizikų įvertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas

2017 m. 2015 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų
2016 m.

Alternatyvių energijos šaltinių (šilumos siurblių) panaudojimo IAE eksploatavimo nutraukimo procese galimybių studija (rengiama)

VĮ Ignalinos atominės elektrinės informacijos centro įrengimo variantų analizė (rengiama)

2014 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų

Studija „Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų“

Direktyvos, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas

Šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo gyvenamųjų namų vidaus sistemose galimybių vertinimas

2015 m.

Su atnaujinama Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija susiję tyrimai

Dujų infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Elektros infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Gamtinių dujų parametrų pokyčio analizė ir tinkamų vartotojams verčių nustatymas Lietuvos dujų sistemose

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas

2014 m. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų reglamentavimo Lietuvoje ir kitose ES valstybėse lyginamoji analizė ir optimalios schemos Lietuvai nustatymas
2013 m. Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-09