Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimai

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 4 d. sprendime numatytą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, išduodamuose leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nebeteikia nuorodos į leidimo išdavimo metu galiojusių įstatymų, kuriais vadovaujantis išduodamas leidimas, redakciją bei leidimo skiltyje “Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos“ nenurodo, kad „Elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių elektros energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis“, nes, teismo sprendimu, toks įrašas neatitinka leidimo paskirties ir nėra laikytinas reguliuojamos veiklos sąlyga. Atitinkamą praktiką taiko ir nuo 2015 m. liepos 1 d. leidimų, veiklai elektros energetikos sektoriuje, išdavimo funkciją perėmusi Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

-------------------------

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 16 d., 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimus bei tai, kad jie priimti po 2015 m. liepos 15 d., t. y., kai leidimų, veiklai elektros energetikos sektoriuje, išdavimo funkciją perėmė Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Energetikos ministerija perdavė su prašymu (pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą) susijusius dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetiko ministerijos teismo sprendimui vykdyti - iš naujo išnagrinėti pateiktą prašymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-02