Viceministrė

   Daiva Garbaliauskaitė
   Viceministrė

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas

2015–2017 m.

ISM International School of Management ir Norwegian Business School, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis

2013 m.

Baltic institute of corporate governance, Profesionalaus valdybos nario atestatas

2002–2007 m.

Vilniaus Universitetas Teisės fakultetas, Teisės magistro laipsnis

2006–2007 m.

Ghent University, Erasmus studijos

Darbo patirtis

Nuo 2021 m. sausio

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, viceministrė

2020–2021 m.

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, Valdybos narė

2020–2021 m.

UAB „Reenergy“,  Valdybos narė

2019–2021 m.

AB Vilniaus šilumos tinklai, Teisės skyriaus vadovė

2010–2019 m.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID, Teisės skyriaus vadovė

2013–2016 m.

Energijos išteklių birža BALTPOOL, Valdybos narė

2015 m.

Energijos išteklių birža BALTPOOL, L. e. generalinės direktorės pareigas

2010–2011 m.

UAB „Visagino energetikos remontas“, Valdybos pirmininkė

2008–2010 m.

AB „Lietuvos energija“, Teisininkė, vėliau – L. e. Teisės departamento direktorės pareigas

Papildoma informacija

Kalbos

Lietuvių (gimtoji), anglų k., rusų k., ispanų k. (pagrindai), italų k. (pagrindai)

  • atsinaujinančių energijos išteklių plėtros elektros ir transporto srityse politikos formavimas,  įgyvendinimas ir koordinavimas;  
  • energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumo politikos formavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas;  
  • klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos energetikos srityje formavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas;
  • Nacionalinio energetikos ir klimato kaitos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų ir kitų Europos Sąjungos ar tarptautinių finansavimo instrumentų įgyvendinimo koordinavimas;
  • pagal kompetenciją – energetikos srities inovacijų skatinimo politikos įgyvendinimas;
  • pagal kompetenciją – Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės reformų darbotvarkės, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje įgyvendinimas;
  • pagal kompetenciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomų programų kuravimas;
  • esant poreikiui – atstovavimas pagal kompetenciją Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose pagal kompetenciją bei dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-20