Viceministrė


Lina Sabaitienė
Viceministrė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1974 m. vasario 9 d., Vilnius
 
Išsilavinimas
1998 m. Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis
1995 m. Vytauto Didžiojo universitetas, verslo ir vadybos bakalauro laipsnis
 
Darbo patirtis
2018 m. – dabar LR energetikos ministerija, viceministrė
2016 m. – 2018 m. LR ūkio ministerija, viceministrė
2016 m. Lietuvos savivaldybių asociacija, patarėja Europos Sąjungos klausimais
2014 m. – 2016 m. Lietuvos savivaldybių asociacija, atstovė Briuselyje 
2010 m. – 2015 m. Lietuvos nuolatinėje atstovybė Europos Sąjungoje, stažuočių ir mokymų koordinatorė
2008 m. – 2010 m. VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ (dabar VšĮ „Versli Lietuva“), Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro direktorė
2008 m. VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (dabar VšĮ „Investuok Lietuvoje“), Investicijų departamento vyr. projektų vadovė-teisininkė
2007 m. – 2008 m. LR ūkio ministerija, Įmonių teisės skyriaus vedėja
2004 m. – 2007 m. Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, ekonomikos atašė pavaduotoja
2000 m. – 2004 m. LR ūkio ministerija, Įmonių teisės skyriaus vedėja
1999 m. – 2000 m. LR ūkio ministerija, Įmonių ekonomikos departamentas, Įmonių veiklos reguliavimo skyriaus vyr. teisininkė
1998 m. – 1999 m. LR ūkio ministerija, Pramonės departamento vyresnioji specialistė
 
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų k., prancūzų k., rusų k.

  • Nacionalinės energetikos strategijos rengimas ir jos peržiūra.
  • Europos Sąjungos strateginių energetikos politikos dokumentų rengimo klausimai.
  • Europos Sąjungos reikalų energetikos sektoriuje koordinavimas.
  • Tarptautinės branduolinės saugos stiprinimo ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūros dėl nesaugiai plėtojamo Astravo atominės elektrinės projekto klausimai.
  • Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas.
  • Darbai, susiję su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo klausimai.
  • Atstovavimas dvišaliuose Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo santykiuose.
  • Pagal kompetenciją – Nacionalinės pažangos programos  ir Nacionalinės reformų darbotvarkės  įgyvendinimas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje įgyvendinimas.
  • Atstovavimas pagal kompetenciją Europos Sąjungos institucijose, dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo energetikos klausimais koordinavimas.
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomų programų kuravimas pagal kompetenciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-22