Viceministras

   Albinas Zananavičius

   Viceministras

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas

1989-1994 m. 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, ekonomistas

Darbo patirtis

Nuo 2020 gruodžio 

Lietuvos Respublikos energetikos viceministras

2017-2020

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras, atsakingas už Europos Sąjungos reikalus, tarptautinę prekybą ir EBPO 

2014-2017

Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje ambasadorius ypatingiems pavedimams, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas (COREPER I)

2012-2013

Pasaulio prekybos organizacijos Biudžeto, finansų ir administracijos komiteto pirmininkas

2011-2014

Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ambasadorius ypatingiems pavedimams, Lietuvos nuolatinis atstovas Pasaulio prekybos organizacijoje

2007-2011

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento direktorius, ES prekybos politikos komiteto tikrasis narys

2003-2007

Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ministras patarėjas, Lietuvos nuolatinis atstovas Pasaulio prekybos organizacijoje

2001-2003

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus vedėjas

1997-2001

Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos Respublikoje patarėjas

1997

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus l.e.p. vedėjas

1995-1997

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus pirmasis sekretorius

1995

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Prekybos skyriaus antrasis sekretorius

1993-1995

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos konsultantas tarptautinių santykių klausimais

Papildoma informacija

Kalbos

lietuvių (gimtoji), anglų, prancūzų, rusų

 

 

 • valstybės politikos energetinio saugumo ir energetikos srities inovacijų skatinimo politikos srityse formavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas;
 • tarptautinės branduolinės saugos stiprinimo ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūros dėl nesaugiai plėtojamo Astravo atominės elektrinės projekto klausimai;
 • strateginių energetikos infrastruktūros objektų plėtros ir strateginių energetikos projektų (Lietuvos-Lenkijos elektros jungtis (Harmony Link), bendros Baltijos šalių elektros energijos rinkos formavimas, Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis, Baltijos šalių elektros sistemų sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema sinchroniniu režimu, Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) sistema, suskystintų gamtinių dujų terminalas, požeminė gamtinių dujų saugykla) įgyvendinimo klausimai;
 • Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir nutraukimo finansavimo,  radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimai;
 • atstovavimas Europos Sąjungos institucijose ir kituose tarptautinio bendradarbiavimo formatuose ir šio atstovavimo koordinavimas Energetikos ministerijoje, tarptautinio ir regioninio, dvišalio ir daugiašalio (tarptautinio) bendradarbiavimo energetikos klausimais koordinavimas;
 • atstovavimas Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucijoje ir pasirengimo dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams užtikrinimas;
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos politikos energetikos srityje suderinamumo klausimai; Lietuvos pozicijų Europos Sąjungos priimamų teisės aktų energetikos srityje atžvilgiu koordinavimas;
 • energetikos srities inovacijų skatinimo platformos kūrimo, jos tarptautiškumo intensyvinimo, energetikos srities tyrimų ir inovacijų ekosistemos stiprinimo klausimai;
 • pagal kompetenciją – Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės reformų darbotvarkės, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje įgyvendinimas;
 • pagal kompetenciją – pasiūlymų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų įgyvendinimui teikimas;
 • pagal kompetenciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomų programų kuravimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28