Viceministras

Egidijus Purlys
Viceministras

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1981 m. rugsėjo 28 d., Klaipėda
 
Išsilavinimas
2008 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešojo sektoriaus ekonomikos magistras
2004 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo bakalauras
 
Darbo patirtis
2017 m. – dabar Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Viceministras
2011 m. – 2016 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėjo pavaduotojas, Energijos gamybos skyriaus vedėjas, Elektros ūkio skyriaus vedėjas
2008 m. – 2011 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas, Elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas, Elektros skyriaus vedėjas
2004 m. – 2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, valstybinio auditoriaus padėjėjas, valstybinis auditorius, vyresnysis valstybinis auditoriius
   
Kita veikla
2016 m. – 2017 m. Valstybės įmonės „Energetikos agentūra“ valdybos narys
2015 m. – 2016 m. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos narys
2011 m. – 2016 m.  UAB „Tetas“, valdybos narys
2011 m. – 2013 m. UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narys
2011 m. – 2013 m. UAB „Energijos tiekimas“ valdybos narys
 
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų k., prancūzų k.(pagrindai), vokiečių k.(pagrindai)
Pomėgiai Sportas, speleologija, technologijos.

 • Energetikos sritys, susijusios su elektros energijos gamyba.
 • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje teikimo reglamentavimo klausimai.
 • Energijos perdavimo infrastruktūros veiklos reglamentavimo klausimai.
 • Energetikos sritys, susijusios su energijos ištekliais (gamtinės dujos, nafta bei naftos produktai).
 • Energijos išteklių planavimo, gavybos ir perdirbimo klausimai.
 • Energijos išteklių prekybos ir skirstymo infrastruktūros veiklos reglamentavimo klausimai.
 • Energetikos veiklos licencijavimo klausimai, susiję su energijos ištekliais.
 • Priemonių, užtikrinančių būtiną energijos ir energijos išteklių tiekimą ekstremaliomis situacijomis, planavimas ir jų įgyvendinimas.
 • Elektros energijos, pagamintos grėsmę nacionaliniam saugumui, aplinkai bei visuomenės sveikatai keliančiose trečiųjų šalių elektrinėse, importo ribojimo klausimai.
 • Energetikos infrastruktūros objektų plėtra, strateginių energetikos projektų įgyvendinimo klausimai – papildoma Lietuvos-Švedijos elektros jungtis (NordBalt2), bendros Baltijos šalių elektros energijos rinkos formavimas, Lietuvos-Lenkijos elektros jungtis (LitPol Link); Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis, Baltijos šalių elektros sistemų sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema sinchroniniu režimu, suskystintų gamtinių dujų terminalas, požeminė gamtinių dujų saugykla.
 • Atstovavimas Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucijoje.
 • Pagal kompetenciją – Nacionalinės pažangos programos  ir Nacionalinės reformų darbotvarkės  įgyvendinimas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje įgyvendinimas.
 • Atstovavimas pagal kompetenciją Europos Sąjungos institucijose, dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo energetikos klausimais koordinavimas.
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomų programų kuravimas pagal kompetenciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-16