Vidaus audito skyrius

Lina Šmočiukienė Skyriaus vedėja
  • Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo. 
  • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04