Tvarios energetikos politikos grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Jūratė Pravalackaitė Vadovė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
2 užduotis: Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte pateiktą vėjo elektrinių jūroje prijungimo ir skatinimo schemą, pateikti išvadą bei siūlymus dėl schemos tobulinimo.
3 užduotis: Įvertinti elektros energiją gaminantiems vartotojams Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytų kvotų apimtis bei tobulinti teisinį reglamentavimą užtikrinantį tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą.
Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduotis: Parengti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarką.
3 užduotis: Įvertinti esamas kliūtis ir galimybes plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas ir didinti gaminančių vartotojų skaičių ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl jos tobulinimo.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
Jevgenija Jankevič Patarėja
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas
Sergej Garbarov Vyriausiasis specialistas  
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28