Strateginių pokyčių valdymo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Dovilė Kapačinskaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: 1. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimas" valdymo veiksmai.
2 užduotis: 2. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" valdymo veiksmai.
3 užduotis: 3. Užtikrinti, kad iki 2021-05-01 d. būtų pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir priimti įstatymų pakeitimų projektai, užtikrinantys sklandų projekto „Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas“ įgyvendinimą.
4 užduotis: Siekti, kad iki 2021 metų vidurio su Europos Komisija būtų suderintas "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" projekto įgyvendinimo modelis.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengta ir patvirtinta projekto "Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimas" vertinimo ataskaita.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas ir patvirtintas projekto "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. balandžio 1 d. būtų pateikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti, o iki 2021 m. gegužės 1 d. priimti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektai.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio mėn. pabaigos gautas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo finansuoti "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" projektą Recovery and resilience facilities fondo lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28