Organizacijos valdymo skyrius

Snieguolė Kanapickaitė Skyriaus vedėja
 • Sumažinti administracinius kaštus, sutaupymus nukreipti šiuolaikinės darbo aplinkos gerinimo priemonėms (pasiūlyti taupymo priemones, 3 S projekto įgyvendinimas); 
 • Įvertinti esamus procesus (tvarkas), jas supaprastinti;  
 • Padidinti darbuotojų įsitraukimą.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja
 • Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus. 
 • Energetikos ministerijos struktūros pasikeitimo pokyčių įgyvendinimas pagal teisės aktų reikalavimus. 
 • Atlikti metinę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos personalo analizę. 
 • Darbuotojų įsitraukimo į Energetikos ministerijos veiklas tyrimas. 
 • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priežiūra.
Inga Štrofienė Vyriausioji specialistė
 • Parengti mobilizacijos planą.
 • Parengti Mobilizacinio užsakymo sutartis.
 • Įslaptintų dokumentų inventorizacija.
 • Įslaptintų dokumentų įvertinimas.
Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas
 • Atlikti pirkimus laikantis 2019 m. pirkimų plano. 
 • Kontroliuoti 2019 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
 • Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu. 
 • Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą. 
 • Nupirkti el. paspirtukus  darbuotojų mobilumui tarp LRV ir Seimo greitinti.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  viešuosius pirkimus,  pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2019 m. viešųjų pirkimų planą.
 • Kontroliuoti 2019 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
 • Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis  saugiomis darbo priemonėmis ir inventoriumi. 
 • Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis  kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis. 
 • Pagerinti darbo sąlygas. 
 • Sutaupyti lėšas el. energijai.
Alina Grigalaitienė Vyriausioji specialistė
 • Atlikti dokumentų naikinimo ir greitojo pašto (kurjerio) paslaugų pirkimą.
 • Kontroliuoti 2019 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
 • Surinkti duomenis apie iš viso per 2018 metus užbaigtų bylų kiekius.
 • Parengti 2020 metų dokumentacijos planą.
 • Patikrinti ir suderinti ministerijai pavaldžių įstaigų 2020 metų dokumentacijos planus, registrų sąrašus bei apyrašus.
 • Koordinuoti 2016 metų dokumentų tvarkymo darbus iki darbų atlikimo pabaigos pagal sudarytą sutartį.
Ona Bankauskienė Vyriausioji specialistė
 • Užtikrinti savalaikį gaunamų elektroninių dokumentų priėmimą iš portalų E.Saskaita, E.teismas.
 • Ministerijos suteiktų paslaugų statistinių duomenų suvedimas į PASIS sistemą
 • Archyvo patalpų klimato stebėsena
 • Užtikrinti savalaikį siuntų priėmimą ir išsiuntimą.
Liudmila Naruševičiūtė Vyriausioji specialistė
 • Pateikti ir suruošti MC Word formatu informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes
 • Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, organizuoti tarnybines komandiruotes.
 • Operatyviai organizuoti ir koordinuoti dokumentų pasirašymo ir vizavimo eigą.
 • Priimti ir išsiųsti informaciją bei dokumentus ministerijos darbuotojams ir kitoms institucijoms, vykdyti vidinės komunikacijos veiklas, informuoti ministerijos darbuotojus apie aktualius įvykius, renginius.
 • Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į klientus (vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu)
 • Ministerijos knygų 413 salėje tvarkymas ir priežiūra.
Andrius Jovaiša Vyriausiasis specialistas
 • Ministerijos paskyrų socialiniuose tinkluose priežiūra ir tobulinimas.
 • Informacijos ministerijos svetainėje bei komandos svetainėje atnaujinimas ir talpinimas.
 • ES fondų investicijų komunikacijos kampanijos „Energijos nešvaistau“ koordinavimas.
 • Pranešimų ministerijos svetainėje bei www.esinvesticijos.lt portale talpinimas.
 • Lenkijos rinkos dalyviams skirto naujienlaiškio rengimas.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas
 • Doclogix sistemoje automatinis dokumentų perdavimas TAIS, TAR sistemoms
 • Mobilaus elektroninio parašo diegimas Doclogix
 • Procesų optimitizavimas Doclogix sistemoje
 • Alternatyvios DVS diegimo galimybės analizė.
 • Atlikti pirkimus.
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas
 • Atnaujinti ministerijos Active Directory serverį.
 • Atnaujinti turimų ir naudojamų licencijų sutartis.
 • Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
 • Įdiegti ministerijos IT sistemose papildomą apsaugos lygį.
Sonata Sliekaitė Vyriausioji specialistė
 • ES fondų investicijų komunikacijos kampanijų „Energijos nešvaistau“ ir „Sumanūs vartoja“ koordinavimas.
 • Informacijos komandos svetainėje atnaujinimas ir talpinimas.
 • Ministerijos reprezentacinių renginių organizavimas ir naujų inicijavimas.
 • Konkursų ir akcijų inicijavimas.
 • Vidinės komunikacijos įrankių ir priemonių plėtimas.
 • Ministerijų socialinių iniciatyvų organizavimas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04