Investicijų skyrius

Violeta Greičiuvienė Skyriaus vedėja 1.     Parengti energetikos sektoriaus dalį naujai Veiksmų programai;
2.     Optimizuoti lėšų administravimo procesą ministerijos viduje. 
3.     Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus, skiriant dėmesį energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms.
Reda Lichadziauskienė Patarėja 1. Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje.
2. Kompetencijos ribose užtikrinti, kad pagal paskirtas administruoti priemones (111, 112, 114, 115) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
3. Didinti ES investavimo apimtis į energetikos sektoriaus projektus.
4. Atnaujinti informaciją, susijusią su priemonių vykdymu www.esinvesticijos.lt ir ministerijos svetainėse.
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1. Pagal techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija - veiksmų programos administravimas“ parengti poreikio paraišką bei parengti ir suderinti su CPVA 2 mokėjimo prašymus.
2. Pagal techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija - informavimas apie veiksmų programą“ parengti ir suderinti su CPVA mokėjimo prašymą.
3. Parengti ataskaitą apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2019 m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
4. Iki 2020 pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 109) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP);
5. Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines ataskaitas ir detalias sąmatas.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1. Atlikti rizikų vertinimą ES lėšų administravimo apimtimi.
2. Patobulinti viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo mechanizmą, siekiant padaryti jį patrauklesnį pareiškėjams.
3. Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (113).
Lina Dagilė Vyriausioji specialistė 1.    Parengti naujos gatvių apšvietimo modernizavimo priemonės (116 priemonė) kvietimo dokumentaciją ir užtikrinti, kad pagal ją būtų paskelbtas kvietimas; 
2.    Pateikti pasiūlymus dėl ENEF lėšų perskirstymo bei atlikti reikiamus veiksmus, užtikrinančius lėšų perskirstymą;
3.    Pagal kuruojamas priemones siekti padidinti ES investicijų apimtis į energetikos projektus.
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1. Efektyviai administruoti „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ priemonę.
2. Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110).
3. Skyriaus kompetencijos ribose parengti informaciją Europos Komisijai už 2014-2020 m. Veiksmų programos ir Partnerystės sutarties (Energetikos ministerijos dalies) įgyvendinimą per 2019 metus.
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06