Investicijų grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Violeta Greičiuvienė Vadovė
Donata Gipiškienė Patarėja
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė  
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116.
2 užduotis: Siekti, kad pagal  priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose parengti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ir Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas (Energetikos ministerijos dalis) už 2020 metus.
Algirdas Petkevičius Vyriausiasis specialistas
Rūta Mickevičienė Projektų vadovė

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28