Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė

Daumantas Kerežis  Grupės vadovas
  • Prisidėti prie Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimo ir / ar sustiprinimo.
  • Užtikrinti Lietuvos energetikos technologijų didesnį žinomumą užsienio šalyse ir Lietuvoje.
  • Paskatinti Energetikos ministerijos proaktyvų dalyvavimą tarptautiniame bendradarbiavime bei taip padidinti Lietuvos tarptautinį prestižą.
  • Užtikrinti Lietuvos energetikos interesų atspindėjimą Europos Sąjungos energetikos politikoje.
  • Užtikrinti grupei skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų įvykdymą.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja
  • AEI skirto renginio Rytų Partnerystės kontekste suorganizavimas Lietuvoje.
  • Lietuvos – JAV bendrų iniciatyvų (projektų) energetikoje inicijavimas (P-TEC kontekste).
  • Atnaujinti (pagal veiklos sritis) informaciją Energetikos ministerijos interneto tinklalapyje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-24