Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Asta Žalnieriūtė Vedėja 1 užduotis: Dalyvauti Europos Komisijai rengiant 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras ir po to parengti reikiamus Lietuvos teisės aktų projektus.
2 užduotis: Užtikrinti, kad TATENA ARTEMIS misija atliktų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ekspertinį įvertinimą.
3 užduotis: Tobulinti VĮ IAE veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
Patricija Ceiko Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Gerinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir su tuo susijusių veiklų teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Efektyvinti IAE veiklą.
3 užduotis:
Renatas Šumskis Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: TATENA ARTEMIS misijos atliktas Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinis ekspertinis įvertinimas  ir patvirtinta šios misijos ataskaita.
2 užduotis: arengti teisės akto projektą, reglamentuojantį Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduotis: PKoordinuoti Lietuvos institucijų veiklą TATENA techninio bendradarbiavimo 2020-2021 m. ciklo įgyvendinimo metu ir Lietuvos nacionalinių projektų parengimą TATENA techninio bendradarbiavimo programos 2022-2023 m. ciklui.
4 užduotis:Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3 užduotis: Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
Ieva Lukošiūtė Vyriausioji specialistė  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28