Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius

Asta Žalnieriūtė Skyriaus vedėja
 • Užtikrinti didesnį VĮ IAE veiklos efektyvumą. 
 • Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto finansavimą.
 • Užtikrinti adekvatų finansavimą IAE eksploatavimo nutraukimui po 2020 m. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Patricija Ceiko Patarėja
 • Identifikuoti valstybės lūkesčius dėl IAE veiklos. 
 • Užtikrinti, kad būtų įdiegtos motyvacinės darbo užmokesčio schemos IAE departamentų vadovams ir darbuotojams, išmontuojantiems įrangą.
 • Siekiant išlaikyti kompetentingus darbuotojus IAE ir padidinti jų lojalumą įmonei, nustatyti IAE darbuotojų darbo užmokesčio augimo principus ir priemones, kurie būtų taikomi nuo 2020 m.
 • Užtikrinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto finansavimą.
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Ieva Lukošiūtė Vyriausioji specialistė 
 • Dalyvauti derybų dėl adekvataus finansavimo IAE eksploatavimo nutraukimui užtikrinimo būsimoje ES daugiametėje finansinėje programoje procese.
 • Efektyvinti IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo dokumentų derinimo tarp susijusių institucijų procesą. 
 • Optimizuoti IAE eksploatavimo nutraukimui skiriamų nacionalinių lėšų naudojimą.
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Renatas Šumskis  Vyriausiasis specialistas
 • Supaprastinti radionuklidais neužterštų statinių, kurie yra branduolinės energetikos objekto aikštelėje, rekonstravimo, remonto ir griovimo procedūras. 
 • Pasirengti atlikti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinį ekspertinį įvertinimą 2021 metais, kurį atliktų TATENA ARTEMIS misija: organizuoti ir užtikrinti nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo atlikimą ir jo ataskaitos projekto parengimą atsižvelgiant į TATENA nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos įsivertinimo metodiką (rengiantis ARTEMIS misijai).
 • Rengti Lietuvos pozicijas ES Tarybos branduolinių klausimų darbo grupėje svarstomais klausimais ir suderinus su suinteresuotoms institucijoms, teikti per LINESIS LR nuolatinei atstovybei prie ES Briuselyje.
 • Koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą įgyvendinant TATENA techninio bendradarbiavimo projektus. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė 
 • Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą. 
 • Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą. 
 • Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
 • Optimizuoti atsiskaitymą už IAE eksploatavimo nutraukimo eigą. 
 • Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04