Energetinio saugumo grupė

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Dainius Bražiūnas Vadovas 1 užduotis: Lietuvos energetikos sistemų intergacijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas.
3 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4 užduotis: Energetikos ministerijos kompetencijoje esantį energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių rengimą, tvirtinimą ir monitoringą perduoti kitiems viešojo administravimo subjektams, tarnyboms, asociasijoms ar įmonėms.
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas 1 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
2 užduotis: Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimas.
3 užduotis: Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatytų apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.
4 užduotis: Tarpinstitucinių formatų veiklos organizavimas.
Gintautas Danaitis Patarėjas 1 užduotis: Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Patobulinti gamtinių ir kitų degiųjų dujų sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo proceso reglamentavimą, sumažinant darbų dujų aplinkoje kategorijų skaičių nuo 6 iki 3, atsisakant detalaus reguliavimo šioje srityje, tačiau užtikrinant tinkamą šių sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo kokybę ir techninę saugą.
4 užduotis: Patobulinti suskystintų naftos dujų sistemų daugiabučiuose namuose eksploatavimo proceso reglamentavimą, numatant aiškią daugiabučių namų bendrijų ir administratorių pareigas ir atsakomybė už bendrojo naudojimo suskystintų naftos dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo organizavimą.
Emilis Kazlauskas Patarėjas
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
2 užduotis: Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
3 užduotis: Naftos produktų kokybės teisinio reglamentavimo tobulinimas ir ataskaitų teikimas.
4 užduotis: VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties dėl kaupiamų naftos produktų atsargų Subačiaus naftos terminale pratęsimo peržiūra.
Rimantas Šikas Vyriausiasis specialistas
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Užtikrinti elektros oro linijų, nutiestų per miškus, techninę saugą. 4 užduotis: Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
2 užduotis: Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3 užduotis: Dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų per TPDRIS sistemą gavimo, registravimo, skirstymo, derinimo, rengimo proceso organizavime ministerijoje.
4 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektai.
Diana Navickienė Vyriausioji specialistė  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28