Centralizuotas vidaus audito skyrius

Lina Šmočiukienė Skyriaus vedėja 1. Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18