Pareigų aprašymas Spausdinti

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

Darbo patirtis – energetikos srityje;

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

Atitikimas kitiems reikalavimams:0