Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

FUNKCIJOS 

 

organizacijoms. Pagal kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų pasiūlymų ar teisės aktų projektų.