Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

arba: 

 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis; 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS