Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Padeda energetikos ministrui formuoti politines nuostatas, priimti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus energetikos srityje. 

Pagal kompetenciją užtikrina nenutrūkstamą ministro ryšį su Energetikos ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis. 

Ministro pavedimu užtikrina tinkamą atstovavimą ministrui, jo politinių nuostatų ir pozicijos gynimą Vyriausybėje, Seime, valstybės ir savivaldybių institucijose. 

Ministro pavedimu vadovauja ministro sudarytoms darbo grupėms arba dalyvauja jų veikloje, taip pat dalyvauja kartu su kitomis valstybės institucijomis sudarytų darbo grupių veikloje. 

Teikia ministrui pasiūlymus ir patarimus dėl klausimų, susijusių su ministerijos rengiamų teisės aktų ir kitų sprendimų išaiškinimu ir pristatymu žiniasklaidai, politinėms partijoms ir organizacijoms, visuomenei. 

Atlieka ministro pavedimus, susijusius su informacijos apie ministerijos veiklą platinimu ir prieinamumu visuomenei. 

Kaupia ir apibendrina informaciją, teikia ją ministrui, viceministrams ar kitiems suinteresuotiems Energetikos ministerijos tarnautojams, taip pat teikia išvadas dėl visuomenės nuomonės apie rengiamus teisės aktų projektus ar kitus sprendimus. 

Teikia ministrui informaciją aktualiais klausimais ir užtikrina jos pateikimą iš Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų. 

Ministro pavedimu rengia teisės aktų ir (ar) sutarčių projektus ir teikia juos kompetentingoms valstybės institucijoms derinimui. 

Ministro pavedimu dalyvauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje ir pagal kompetenciją atstovauja energetikos ministrą kitose valstybės valdymo institucijose, įstaigose ir organizacijose. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.