Asmenų aptarnavimas

Asmenis aptarnauja Organizacijos valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Greta Lukoševičiūtė ir Jolanta Pilnikovienė.

Kabinetas 114
Telefonas (8 5) 203 4696
Faksas (8 5) 203 4696
El. paštas  [email protected]

Dokumentai priimami ir išduodami:

Pirmadieniais 08:00–17:00 val.
Antradieniais 08:00–17:00 val.
Trečiadieniais 08:00–17:00 val.
Ketvirtadieniais 08:00–17:00 val.
Penktadieniais 08:00–15:45 val.

Energetikos ministerijai svarbi Jūsų nuomonė apie teikiamų konsultacijų ir aptarnavimo kokybę, todėl kviečiame ją išsakyti ir užpildyti anoniminę anketą.

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnis nustato šią vartotojų ir energetikos įmonių ginčų sprendimo tvarką (ne teismo tvarka):

  1. Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.
  2. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
  3. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais, šiame įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.
  4. Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.vert.lt; el. p. [email protected]).
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16