Lietuvos–Švedijos elektros tinklų jungtis „NordBalt“

2016 m. vasario mėn. Lietuva pabaigė įgyvendinti strateginį elektros energetikos projektą – nutiesta ir pradėta funkcionuoti elektros jungtis su Švedija „NordBalt“.

„NordBalt“ jungtis – tai alternatyvus elektros importo ir eksporto kanalas, padedantis išvengti priklausymo nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose. Ši jungtis yra būtina sąlyga sukurti bendrą Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinką. Elektros tiltas Lietuvai leidžia pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių. Strateginį elektros energetikos projektą įgyvendino Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorius „Svenska Kraftnät“. Jungties „NordBalt“ statybos prasidėjo 2014 metų pavasarį, o baigtos 2016 metų žiemą.

„NordBalt“ projekto tikslas – tarpsistemine elektros jungtimi sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas. Šio strateginio projekto neatsiejamos dalys buvo Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija, baigta 2014 metų pabaigoje, ir 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda–Telšiai, kuri sėkmingai įjungta 2014 metų spalio viduryje. Oficiali „NordBalt“ jungties eksploatacijos pradžia – 2016 vasaris.

Pagrindiniai jungties parametrai:

 • Jungties ilgis – apie 450 km.
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis. Kabelio ilgis: apie 400 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Lietuvos pusėje). Kabelio ilgis: 13 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Švedijos pusėje). Kabelio ilgis: 40 km
 • Jungties galia: 700 MW (ją sudarys aukštos įtampos nuolatinės srovės povandeninis bei požeminis kabeliai bei keitiklių stotys Lietuvoje ir Švedijoje)
 • Jungties įtampa: 300 kV
 • Technologija: VSC
 • Numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų
 • Preliminari projekto kaina: apie 552 mln. eurų
 • Prijungimo vieta Lietuvoje: Klaipėdos 330 kV pastotė
 • Prijungimo vieta Švedijoje: Nybro 400 kV pastotė

„NordBalt“ kabelio skersinis pjūvis.

Daugiau informacijos apie „NordBalt“ projektą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19