Lietuvos–Lenkijos elektros tinklų jungtis „LitPol Link“

2016 m. vasarį Lietuva įgyvendino strateginį elektros energetikos projektą – nutiesta ir pradėta eksploatuoti elektros jungtis „LitPol Link“ su kaimynine Lenkija. „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras.

2014 m. pradžioje Alytaus ir Lazdijų rajonuose buvo pradėti istorinio Lietuvos energetikos projekto statyba. Per šį elektros „greitkelį“ Lietuvos elektros sistema sujungta su Europos elektros sistema. Galinga elektros jungtis su Lenkija atverė mums galimybę veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leidžia plėtoti bendrą Europos elektros rinką.

„LitPol Link“ jungtį statė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE. Įgyvendinant šį strateginį projektą, atlikti jungties techninio projektavimo darbai, o statybos darbai intensyviai buvo vykdomi 2014-2015 metais.  500 MW galios Lietuvos–Lenkijos jungties eksploatacijos pradžia – 2016 metų pradžia.

Pagrindiniai jungties duomenys:

  • Aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros linija nuo Elko iki Alytaus.
  • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km linijos tęsis Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų rajonuose, 112 km – Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas.
  • Alytaus pastotėje pastatytas vienas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas. Šis įrenginys reikalingas suderinti skirtingas Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemas.
  • Jungties galia: 500 MW galios elektros perdavimo linija bus eksploatuojama nuo 2015 m. pabaigos, 1000 MW – nuo 2020 m.
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
  • Preliminari Lietuvos – Lenkijos įgyvendinamo projekto vertė: 340 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie „LitPol Link“ projektą

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19