Syderių geologinėje struktūroje atliktų geoseisminių tyrimų rezultatų pristatymas (I tyrimų etapas)

Įgyvendinant 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos Nr. XI-52, IV skyriaus 47 nuostatą ir vykdant Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano 2.6. punktą, atlikti Syderių geologinės struktūros tyrimai, siekiant įvertinti šios struktūros tinkamumą požeminei gamtinių dujų saugyklai įrengti.

Lietuvos energetinis saugumas ir esama padėtis dujų sektoriuje

Lietuva, kaip ir kitos Europos valstybės, susiduria su esminiais iššūkiais užtikrinant energetinį saugumą ir tiekimo patikimumą. 2009 m. pabaigoje sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę, 80 proc. šalyje suvartojamų pirminės energijos šaltinių, iš kurių 32,9 proc. sudaro dujos, yra importuojama.

Šiuo metu į Lietuvą gamtinės dujos tiekiamos vieninteliu vamzdynu iš Baltarusijos. Sutrikus dujų tiekimui per Baltarusiją, dujų tiekimo pajėgumai iš Latvijos dujų saugyklos nėra pakankami. Tokia padėtis kelia grėsmę šalies energetiniam, o kartu ir nacionaliniam saugumui.

Patvirtinus 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, valstybės narės Europos Sąjungos lygmeniu įpareigotos garantuoti dujų tiekimo saugumą, užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų poreikio tenkinimą. Šalių narių atsakingos institucijos turi užtikrinti, kad nuo 2014 metų, sutrikus dujų tiekimui į šalį, būtų užtikrintas dujų tiekimas 60 dienų esant ypatingai šaltoms oro sąlygoms.

Lietuvoje metinis dujų poreikis svyruoja nuo 2,5 iki 3,2 mlrd. m3. Paros suvartojimas šalčiausią žiemą siekia apie 18 mln. m3 dujų. Norint įgyvendinti Europos Komisijos iškeltus reikalavimus ir užtikrinti nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą visiems šalies vartotojams, Lietuvai būtina užsitikrinti 1,08 mlrd.m3 dujų rezervą, kuris tenkintų ir pirmojo būtinumo [1] metinį Lietuvos dujų poreikį svyruojantį nuo 0,9 iki 1,5 mlrd. m3 per metus.

Atlikti tyrimai 2D/3D seisminės žvalgybos metodu

Geoseisminių tyrimų tikslas – įvertinti Syderių geologinės struktūros tinkamumą ketinant įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą (PGDS).

Syderių struktūros tinkamumo požeminei gamtinių dujų saugyklai vertinimą 2D/3D seisminės žvalgybos metodu atliko skelbiamas derybas laimėjęs konsorciumas, sudarytas iš Lietuvos ir Danijos UAB Minijos nafta, Odin Energi A/S ir Acoustic Geofizikai Szolgalto Kft.

Tyrimų metu viso ištirta apie 150 km2 teritorija – 115 km 2D ir 82 km2 3D. Siekiant gauti kiek galima išsamesnius duomenis, atliekant tyrimus naudoti Syderiai-1 gręžinio (1589 m gylio) duomenys, taip pat papildomų duomenų dėl geologinės struktūros suteikė netoli esantys trys iki 1500 m. gylio gręžiniai: Tryškiai-73, Tryškiai-74 ir Pabalvė-1.

Tyrimų metu nustatyta Syderių struktūros geologinė sandara, jos raida ir uždarumas (t.y. dydis). Didžiausias dėmesys skirtas Kambro sluoksniui, kurio viršutinėje dalyje esantis smiltainis (t.y. poringos uolienos) yra tinkamas saugoti dujas. Seisminių duomenų interpretacija parodė, kad Kambro sluoksnyje yra didelė, apie 60 km2 plotą užimanti struktūra sudaryta iš dviejų dalių – viršutinės ir apatinės. Šios struktūros vakariniame šlaite lūžių nėra, tačiau rytų ir pietryčių link ji yra apribota lūžiais.

Taikant seisminės žvalgybos metodą 2D/3D, sėkmingai ištirta Syderių geologinė struktūra, t.y. sėkmingai užbaigtas pirmas PGDS tyrimų etapas. Siekiant įvertinti lūžių sandarumo savybes, patikslinti Syderių geologinę struktūrą ir kauptiną dujų tūrį, nuspręsta atlikti antrą PGDS tyrimų etapą – išgręžti 2-3 tiriamuosius gręžinius Syderių geologinėje struktūroje.

[1] 2008 m. vasario 26 d. LRV nutarimas Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19