Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

SGD terminalas Klaipėdoje leidžia įsivežti gamtines dujas iš bet kurio SGD prekiaujančio tiekėjo. Per metus maksimalus SGD terminalo pajėgumas siekia  4 mlrd. m3. Toks dujų kiekis patenkina visą šalies dujų poreikį ir leidžia dujas eksportuoti į kaimynines šalis. SGD terminalo projektą įgyvendino AB „Klaipėdos nafta“, kuri šiuo metu yra Klaipėdos SGD terminalo operatorė, o įgytos AB „Klaipėdos nafta“ žinios ir patirtis leidžia dalyvauti ir kituose SGD terminalų vystymo projektuose.  . 

Įgyvendinus SGD terminalo projektą Klaipėdoje:   

 • diversifikuotas gamtinių dujų tiekimas nebepriklauso nuo vienintelio išorinio dujų tiekėjo; 

 • Lietuva yra pajėgi savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis, reikalingomis pirmojo būtinumo paklausai patenkinti; 

 •  sudarytos prielaidos susiformuoti šalies ir regioninei dujų rinkoms, dujos tiekiamos kaimyninėms valstybėms; 

 • Lietuva gali  pirkti dujas tarptautinėse dujų rinkose; 

 • alternatyvus šaltinis leido ženkliai sumažinti gamtinių dujų kainą.

Terminalo vieta  

Lietuvos SGD terminalas pastatytas pietinėje Klaipėdos jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugara. 

 • Uosto akvatorijoje yra sukurta visa reikalinga infrastruktūra SGD terminalo įgyvendinimui ir veiklai. 

 • Klaipėdos uoste yra mažiausia meteorologinių sąlygų įtaka terminalo veiklai; 

 • Arčiausias galimas prisijungimas prie dujų vamzdyno; 

 • Greičiausia galimybė technologiškai įrengti terminalą; 

 

Terminalo technologija  

Lietuvos SGD terminalui pasirinkta plaukiojanti suskystintų dujų saugykla su išdujinimo technologija (angl. trumpinys - FSRU). Ši technologija pasirinkta dėl šių privalumų: 

 • trumpa terminalo įrengimo trukmė; 

 • lyginant su sausumoje įgyvendinamų terminalų investicijomis, plaukiojančio terminalo investicija sudarytų iki 50 proc. mažesnę sumą; 

 • lankstumas ateityje dėl galimybės plėsti terminalo pajėgumus. 

Daugiau informacijos: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-30