Magistralinis dujotiekis Klaipėda–Kuršėnai

2015 m. pabaigoje buvo užbaigtas Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai antrosios gijos statyba.  Per Klaipėdos, Plungės, Telšių, Rietavo ir Šiaulių rajonų savivaldybes nutiesta 110 kilometrų ilgio, 800 mm skersmens antra dujotiekio gija, kuri sukūrė pakankamus pajėgumus transportuoti dujas iš suskystinų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis. Dujotiekio gijos skersmuo atkarpoje nuo Klaipėdos iki Kuršėnų buvo 300 mm, todėl dujų perdavimo sistema buvo pajėgi priimti tik iki 40 proc. dujų kiekio, kurį SGD terminalas Klaipėdoje galėtų tiekti per parą. Įgyvendinus projektą Baltijos šalių rinkos dalyviams buvo sukurtos galimybės diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius bei didinti rinkos konkurencingumą. 

Informacija apie projektą: 

 • Projektą įvykdė AB „Amber Grid“. 

 • Magistralinio dujotiekio techniniai parametrai: ilgis: ~110 km, skersmuo: Ø800 mm. 

 • Maksimalus darbinis slėgis: 5,4 MPa. 

 • Investicijos ~63,7 mln. EUR. Projektui būvo skirta ES finansinė parama pagal Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) iki  50 % visų projekto kaštų. 

Projekto tikslai: 

 • diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Baltijos šalių regione, 

 • sudaryti sąlygas pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumus, 

 • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą. 

Projekto įgyvendinimo etapai: 

 • Galimybių studija, verslo planas, kaštų-naudos analizė (2013 m.) 

 • Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą (2013 m.) 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (2013 m.) 

 • Poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimas (2013-2014 m.) 

 • Projektavimas ir statyba (2014-2015 m.) 

Europos Sąjungos parama

2015 m. balandžio 24 d. AB „Amber Grid“ ir  ES Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF). 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-27