Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos

Šio projekto tikslas – sujungti Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių sistemas. Įgyvendinus projektą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujotiekių sistemos bus prijungtos prie Europos Sąjungos dujotiekių sistemos ir taip bus užtikrintas saugesnis ir patikimesnis dujų tiekimas bei šių valstybių dalyvavimas bendroje Europos Sąjungos (ES) energijos rinkoje. Strategiškai svarbi ES dujų rinkos vientisumui Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungties statyba yra inicijuota Lietuvos ir Lenkijos valstybių vadovų ir yra remiama Europos Komisijos.  

Projekto tikslai:

 • Integruoti izoliuotas Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką; 

 • Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus; 

 • Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą; 

 • Sudaryti sąlygas efektyviau išnaudoti dujų infrastruktūrą regione  

 • padidinti dujų prekybos likvidumą Baltijos šalių ir Lenkijos prekybos zonose. 

Projekto vykdytojai:

 • Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“,
 • Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A.
   

Projekto įgyvendinimo etapai:

 • 2011 m. parengta verslo aplinkos analizė; 

 • 2013 m. atlikta galimybių studija; 

 • 2013 m. ir 2015 m. projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą; 

 • 2013-2015 m. parengtas poveikio aplinkai vertinimas; 

 • 2015-2019 m. projektavimo etapas ir pasirengimas statybos darbams; 

 • 2020-2021 m. statybos etapas. 


Projekto įgyvendinimo eiga:

2015 m. atliktas GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimas.
2015 m. pasirašytos GIPL projekto parengiamųjų darbų ir statybos darbų ES CEF finansinės paramos sutartys.
2016 m. gauti GIPL statybos leidimai.
2017 m. pakeistos GIPL projekto parengiamųjų darbų ir statybos darbų ES CEF finansinės paramos sutartys.

 

Dujotiekių jungties maršrutas

GIPL projektas yra įtrauktas į šiuos dujų infrastruktūros plėtros planus: 

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2018 m.; 

 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017-2026 m.; 

 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą. 

 
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-26