Viešoji apklausa dėl intereso dalyvauti Elektros energijos kaupimo įrenginio operatoriaus atrankoje

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo (toliau – Sinchronizacijos įstatymas) 61 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) teikimu skiria elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorių (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), kuris užtikrina elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą. Paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi gali būti skiriamas juridinis asmuo, atitinkantis Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgdama į tai ir siekdama paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus parinkimo ir paskyrimo skaidriomis, aiškiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, Ministerija vykdo paskirtojo kaupimo sistemos operatorius atrankos procedūrą. Šios procedūros rezultatais bus grindžiamas Ministerijos teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo.

Kaip įtvirtinta Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 3 ir 4 dalyse, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius privalės įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais reikalavimais, įskaitant privalomus reikalavimus dėl tokią sistemą sudarančių energijos kaupimo įrenginių vienetinės ir (ar) suminės galios ir jų įrengimo terminų, bei elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu iki šio projekto pabaigos teikti perdavimo sistemos operatoriui izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius neturės teisės vykdyti kitos energetikos veiklos, nesusijusios su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projektas yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 242.1 punkte, taip pat yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 (5.8.5 ir 11.5.3 priemonė), pagal kurį iki 2022 m. antrojo ketvirčio privalo būti įrengta elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) sistema.

Esant interesui ir teisėtam ketinimui dalyvauti Ministerijos vykdomoje paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus atrankoje, prašome nurodyti konkrečią įmonę, kuri, jūsų vertinimu, atitinka Sinchronizacijos įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, pagrindžiant objektyviais įrodymais, paaiškinimais ir kita aktualia informacija.

Aukščiau nurodytą informaciją prašome pateikti el. paštu [email protected]Ministerijai ne vėliau nei iki š. m. liepos 7 d.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Ministerijos vyresniąją patarėją D. Kapačinskaitę tel. +370 5 203 4472, el. paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-04