Skirtas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2020 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui. 

Projektą „Programinės įrangos perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos naudotojų dujų srautų valdymui ir keitimuisi informacija užtikrinti diegimas“  įgyvendins AB „Amber Grid“.

Papildomas Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 148 538,27  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių svetainėje ir  teisės aktų registre

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29