Skirtas papildomas finansavimas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektui

2021 m. gegužės 26 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendina Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 194 553,57 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas įgyvendinimo“.

Įgyvendinus Projektą gerės Projekto rodiklių reikšmės. Remiantis skaičiuojamaisiais energetiniais sertifikatais didės rodiklio „P.B.232-04.3.1-VIPA-V-101 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ reikšmė iš 1.007.431,60 kWh per metus į 1.068.293,46 kWh per metus. Taip pat gerės rodiklio P.B.234-04.3.1-VIPA-V-101 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas pasiekimo reikšmė iš 98,97 t. CO2 ekv. į 240,62 t. CO2 ekv.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Atnaujinimo data: 2024-01-04