Skirtas finansavimas Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės elektros perdavimo tinklo skirstykloms modernizuoti

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 2 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas modernizuoti Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės skirstyklas įdiegiant jose išmaniosios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas. Skirstyklų modernizavimas padės užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį elektros perdavimo tinklo darbą, nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei užtikrins konkurencingesnį energetikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie Baltijos jūros regiono strategijos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ projektą planuoja įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Bendra projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07